Follow:
Lifestyle

Quarantine self-care workbook – FREE printable!

Quarantine self care workbook mental health book self love free printable printables Quarantaine Corona Virus uitbraak gratis printen uitprinten print

This probaly one of the only articles that I will write in English. But because we are dealing with a global problem, I wanted to help out everyone that I can reach by offering a free printable quarantine self-care workbook. Dutch: voor mijn Nederlandse lezers. Dit is een zelfhulp werkboekje voor tijdens de quarantaine, onderaan het artikel staat de Nederlandse uitleg!Quarantine self-care workbook?

Because of the current Corona-virus outbreak, many of us are recommended to stay home and not have any social contact. Some of us might have lost their jobs or got in financial trouble because of this. When times are though, we are used to make ourselfs happy by surrounding us with the people and the places we love. But because of the outbreak, we can’t do many of the things that used to make us smile.

My name is Iris Huijkman and I am a Dutch festival blogger/vlogger. Due to the outbreak, many festivals are cancelled and so is my job. Although I am very sorry that I can no longer do what I love, I am not unhappy. Because I know this is bigger than me and I don’t blame myself for what is happening. Instead I try to be grateful for the things that already had happened before this, what I have experienced and how far I have already come in life. This whole situation might change everything for me, but that is something I can learn from.

This book is about how to get happy, during quarantine.

You’ll find a lot of psychological exercises in this book, to help you get through this. I am no-way near a professional, but I would like to share with you what helped me during these hard times. If you like the book, please support me by following me on my Instagram.FREE printable!

I made this little book for you guys to use and print for FREE, because I care about all of you. It doesn’t matter if you are someone who follows my blog daily or someone who has never heard of me before, we are all in this together.

How to print and use this book:

 1. Print page ‘2’ borderless, that is a printing setting (because there is no page ‘1’ if I’m correct). You could use a thicker A4 photo-paper to make the cover more sturdy.
 2. Put the printed page back in the printer and print page ‘3’ now. Look to the instructions on how to place the paper back in the printer, so you don’t print on the same side.
 3. Print pages ‘4 to 22’ duplex on A4, make sure you are print in short-side stapling (left) and NOT long-side!
 4. Organize the pages by number, if the printer didn’t do that already. Fold every page in half.
 5. Punch a hole in the middle of the paper, where the four dots are located. Doesn’t matter how you do this.
 6. Get a ribbon or some rope and tie the pages together. I did it with needle and thread. Start from the middle to have the knot on the inside or do it the other way around, whatever you like!
 7. If the pages are not equally as long, because they are folded into each other, you could cut the edges to make the sides as smooth as a normal book.
 8. If you want the book to be completely flat, lay it under something heavy for a while (like a book).

NL: Quarantaine zelfhulp werkboekje

Vanwege de uitbraak van het Corona-virus worden velen van ons aangeraden om thuis te blijven en geen sociaal contact te hebben. Sommige zijn mogelijk hun baan kwijtgeraakt of hebben financiële problemen gekregen. Tijdens zware tijden, zijn we gewend onszelf gelukkig te maken door ons te omringen met de mensen en de plaatsen waar we van houden. Maar vanwege de uitbraak kunnen we veel van de dingen die ons blij maakten niet meer doen.

Mijn naam is Iris Huijkman en ik ben een festivalblogger / vlogger. Door de uitbraak zijn veel festivals afgelast en daarbij ook mijn baan. Hoewel ik het erg jammer vind dat ik niet meer kan doen waar ik van hou, ik ben niet ongelukkig. Omdat ik weet dat dit groter is dan mij en ik neem mezelf niet kwalijk voor wat er gebeurt. In plaats daarvan probeer ik dankbaar te zijn voor de dingen die al eerder waren gebeurd, wat ik heb meegemaakt en hoe ver ik al ben gekomen in het leven. Deze hele situatie kan voor mij alles veranderen, maar daar kan ik van leren.

Dit boek gaat over hoe je gelukkig kunt worden tijdens de quarantaine.

In dit boek vind je veel psychologische oefeningen om je te helpen. Ik ben absoluut een professional op dat vlak, maar ik zou graag met jullie willen delen wat me heeft geholpen in deze moeilijke tijden. Als je het boek leuk vindt, steun me dan door me te volgen op mijn Instagram.Gratis uit te printen!

Ik heb dit boekje voor jullie gemaakt om GRATIS te printen en te gebruiken, omdat ik om ieder van jullie geef. Het maakt niet uit of u iemand bent die mijn blog dagelijks volgt of iemand die nog nooit van mij heeft gehoord, we zitten hier allemaal samen in.

Hoe print en maak je dit boek?

 1. Pagina ‘2’ borderless, dat is een afdrukinstelling (want als het goed is, is er geen pagina ‘1’). Je kunt een dikker A4-fotopapier gebruiken om de omslag steviger te maken.
 2. Plaats de reeds geprinte pagina terug in de printer en druk pagina ‘3’ nu af. Bekijk de instructies zodat je weet op welke manier je het papier in de printer moet stoppen, zodat je niet aan dezelfde kant afdrukt.
 3. Druk pagina’s ‘4 tot 22’ dubbelzijdig af op A4, zorg ervoor dat u afdrukt met short-side stapling (left) en NIET long-side! Dat betekent dat de pagina’s op de korte zijde worden omgevouwen en niet op de lange zijde, want dat moet als je de print horizontaal wil uitvoeren (landschap).
 4. Organiseer de pagina’s op nummer, als de printer dat nog niet had gedaan. Vouw elke pagina dubbel.
 5. Pons een gat in het midden van het papier, waar de vier stippen zich bevinden. Het maakt niet uit hoe je dit doet.
 6. Pak een lint of een touw en knoop de pagina’s vast samen. Ik heb het zelf met naald en draad gedaan. Begin vanuit het midden om de knoop aan de binnenkant te hebben of doe het andersom, wat je maar wilt!
 7. Als de pagina’s niet even lang zijn, omdat ze in elkaar zijn gevouwen, kunt u de randen afsnijden om de zijkanten zo glad te maken als een normaal boek.
 8. Als je wilt dat het boek helemaal plat is, leg het dan een tijdje onder iets zwaars (zoals een boek).

Benieuwd naar mijn andere printables? Ik maakte eerder al en planner/agenda en een kookboekje!

Related:

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply

CommentLuv badge